Ἱστότοπος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἴψεν

καὶ τὴ σειρὰ Ἴψεν

μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Ὁ ἱστότοπος εἶναι ὑπὸ κατασκευή. Σύντομα, θὰ φιλοξενῇ χρήσιμο ὑλικὸ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ. Τὸ ὑλικὸ θ' ἀντλῆται ἀπ' τὴ σειρὰ Ἴψεν, ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλάβῃ τὰ ἔργα τοῦ δημιουργοῦ (δράματα, πεζά, λυρικὴ ποίηση), μεταφρασμένα ἀπ' τὴ Νορβηγική, ὑπομνηματισμένα καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες κριτικὲς ἀναλύσεις, καὶ τὴ Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θ. Παπαδημητρόπουλου.

Ibsen.gr logo

Κυκλοφόρησε ὁ Κατιλίνας σὲ μτφ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου κ' ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.

Παρουσίαση Ἴψεν - Παρνασσός

Κυκλοφόρησε Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ σὲ μτφ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου κ' ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.

Κυκλοφόρησε Ἡ ἀγριόπαπια σὲ μτφ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου κ' ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.